Category Archives: Imatges que inspiren

DESENVOLUPANT LA CREATIVITIAT EN LA LLENGUA ANGLESA MITJANÇANT PRESENTACIONS ORALS A TRAVÈS DE LES TAC: UN CAS D’ESTUDI. Georgina Llobet Bernaus, Universitat de Lleida.

Escriure sobre les nostres experiències ens ajuda a reflexionar i a millorar en la nostra pròpia pràctica professional. Escriure també ens permet enregistrar les nostres accions per poder recuperar-les, revisar-les i modificar-les. El següent article és un breu resum del Treball Final de Màster d’Educació Inclusiva que vaig cursar durant l’any 2013-2014. Aquest recull un…