Category Archives: Imatges que inspiren

DESENVOLUPANT LA CREATIVITIAT EN LA LLENGUA ANGLESA MITJANÇANT PRESENTACIONS ORALS A TRAVÈS DE LES TAC: UN CAS D’ESTUDI. Georgina Llobet Bernaus, Universitat de Lleida.

Escriure sobre les nostres experiències ens ajuda a reflexionar i a millorar en la nostra pròpia pràctica professional. Escriure també ens permet enregistrar les nostres accions per poder recuperar-les, revisar-les i modificar-les. El següent article és un breu resum del Treball Final de Màster d’Educació Inclusiva que vaig cursar durant l’any 2013-2014. Aquest recull un…

Chiharu Shiota “In the beginning was…” Fundació Sorigué

Com es creen les obres d’art de gran format? Qui hi ha al darrere? Quin paper hi juga l’artista? Quines històries s’amaguen en la construcció d’una obra d’art contemporani? Vam trobar aquestes respostes en l’oportunitat de gaudir d’una experiència única participant en la construcció de l’obra C.Shiota “In the Begining was” exposada a la Fundació…